Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Nowa data z początków Bielska

Nasza wiedza o początkach Bielska wzbogaciła się w ostatnim czasie o nowy fakt. Jest nią data uzyskana z najstarszego poziomu osadniczego wzgórza zamkowego w Bielsku. Warstwę zarejestrowano w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu zamkowym w 2013 roku. Pozyskano z nich liczne fragmenty naczyń glinianych. Na podstawie cech zdobniczych i technologicznych, nawiązujących do ceramiki słowiańskiej, prowadzący badania Bożena i Bogusław Chorążowie datowali te zabytki na XIII stulecie.

Było to istotne ustalenie, ponieważ część dotychczasowych badaczy bielskiego zamku negowała tak wczesne zasiedlenie wzgórza zamkowego. Jego początki widziano najwcześniej w końcu XIII lub w początkach XIV wieku.

Data uzyskana z kości zwierzęcych z najstarszego poziomu osadniczego w obrębie wzgórza zamkowego nie pozostawia żadnych wątpliwości co do wcześniejszego datowania zasiedlenia wzgórza zamkowego. Dokonano tego metodą węgla radioaktywnego C14, a następnie skorelowano z krzywą kalibracyjną datowania dendrochronologicznego. Z próbki (MKL-2754) uzyskano następujące zakresy chronologiczne:1192-1273 AD (68% prawdopodobieństwa) i 1153-1287 AD (93% prawdopodobieństwa). Badania wykonał prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec z Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Krakowie. Warto podkreślić, że nie doszłoby ono do skutku bez wsparcia finansowego Śląskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Czy jednak uzyskana data przesuwa wstecz początki zamku w Bielsku? Niestety, na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Data cofa wstecz metrykę początków zasiedlenia tego obszaru. Nie potwierdza jednak istnienia w tym miejscu obiektu obronnego. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że już wcześniej, w 2010 roku, w okolicach zamku, w obrębie ulicy Wzgórze odkryto obiekty półziemiankowe (identyczne jak na grodzisku w Starym Bielsku) datowane na okres przed 1210 rokiem. Podobną datę uzyskano z najstarszego poziomu osadniczego w rejonie placu św. Mikołaja. Wszystko wskazuje na to, że istniała na terenie wzgórza staromiejskiego osada, która najprawdopodobniej poprzedzała powstanie lokacyjnego miasta Bielska. Na odpowiedź, czy odkryte ślady na terenie zamku związane są z tym osiedlem, czy też jakimś nieznanym nam obiektem obronnym, musimy jeszcze poczekać.

Bożena i Bogusław Chorąży

Kalibracja daty radiowęglowej z dziedzińca zamku w Bielsku

Kalibracja daty radiowęglowej z dziedzińca zamku w Bielsku

Stopka strony

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
adres ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
telefon sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
telefon kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności