Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Zakres działalności


Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory oraz dokumentację w zakresie sztuk plastycznych i wytworów szeroko pojętego rzemiosła artystycznego, etnografii, historii, archeologii, techniki włókiennictwa i tkactwa, z terenu dawnego województwa bielskiego i gminy Czechowice-Dziedzice.

Muzeum gromadzi w szczególności:

 1. dokumenty historyczne, ikonografię oraz eksponaty z zakresu kartografii, medalierstwa, numizmatyki, falerystyki, sfragistyki i weksylologii;
 2. dokumenty i pamiątki związane z działalnością NSZZ "Solidarność" w latach osiemdziesiątych XX wieku;
 3. elementy strojów ludowych noszonych na pograniczu oraz tkaniny dekoracyjne, hafty i koronki związane z tradycyjną kulturą ludową;
 4. dawną i współczesną sztukę ludową, wytwory plastyki obrzędowej oraz wytwory rzemiosła ludowego;
 5. przedmioty związane z wyposażeniem wnętrza mieszkalnego i warsztatów rzemieślniczych, a także z tradycyjnymi zajęciami ludności wiejskiej (uprawa roli, hodowla, pasterstwo);
 6. polskie i obce malarstwo, grafikę, rysunki, rzeźbę, fotografię i obiekty artystyczne;
 7. twórczość artystyczną Juliana Fałata i archiwalia związane z jego życiem, działalnością zawodową, społeczną, towarzyską oraz artystyczną;
 8. wytwory szeroko pojętego rzemiosła artystycznego świadczącego o dziedzictwie materialnym, duchowym i artystycznym społeczności Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu biedermeieru;
 9. eksponaty związane z przedstawicielami rodu Sułkowskich, ze wskazaniem na linię bielską;
 10. zabytki archeologiczne (ceramika, narzędzia, broń, ozdoby, części stroju, numizmaty i inne świadectwa kultury materialnej);
 11. eksponaty związane z historią miejscowego przemysłu, w szczególności z dziejami bielsko-bialskiego ośrodka przemysłu włókienniczego.

Muzeum realizuje zadania, o których mowa powyżej, w szczególności przez:

 1. konserwację zabytkowych budowli: Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, Starej Fabryki w Bielsku-Białej, Fałatówki w Bystrej oraz Domu Tkacza w Bielsku-Białej;
 2. gromadzenie zbiorów;
 3. przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
 4. konserwację zbiorów;
 5. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 7. opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;
 9. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 10. udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;
 11. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej;
 13. prowadzenie biblioteki w zakresie zgodnym z działalnością Muzeum;
 14. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Stopka strony

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
adres ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
telefon sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
telefon kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

RODO

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.