Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Život s paletou

Julian Fałat - život s paletou je druhá část stálé expozice ve vile Juliana Fałata v Bystrej, jíž připravilo Historické muzeum v Bílsku-Bělé. Jedná se o výstavu věnovanou životu a tvorbě umělce, která zaujímá pokoje v přízemí umělcova domu a představuje pozůstalost po velkém malíři zahrnující osobní památky jako např.: záznam o křtu vydaný římsko-katolickou farností v obci Tuligłowy v roce 1882, vysvědčení z prvního pololetí třetí třídy gymnázia v Přemyšlu z roku 1869, fragmenty rukopisu pamětí s podrobným popisem mladých let, rodné vsi Tuligłowy s okolní přírodou, která měla formativní vliv na jeho citlivost a vnímání přírodních krás a také rodného domu, „ve kterém zažíval umělecky laděné okamžiky, jimiž býval mozek mocně vybičovaný“. Nacházejí se tu rovněž fotografie umělce v Curychu (1873), kam se vydal hledat práci a z pobytu ve Varšavě (1882-1884), kde navázal spolupráci s dobovým tiskem a publikoval v něm své kresby. Pozornost dále poutají archivní materiály související s jeho nejužší rodinou, mezi nimiž jsou: cestovní pas pozdější manželky Juliana Fałata, Marie Luizy Comelloové z roku 1889, který potřebovala pro cestu do Rakouska, Německa a Ruska, jakož i fotografie s dětmi, množství listin, diplomů, medailí udělovaných jako vyjádření uznání kvalit umělcova díla na mezinárodních i domácích uměleckých výstavách. Nejstarší je dopis Spolku přátel umění departementu Seine-et Oise, jímž byla umělci udělena stříbrná medaile za díla vystavená ve Versailles - má datum 26. srpna 1880. Z těch domácích si zvláštní pozornost zaslouží dopis Spolku výtvarných umění Zachęta z roku 1884 o udělení Fałatovi peněžního ocenění za dva akvarely: Zvoník a Uhlíři. Zajímavé jsou dopisy z jeho nejvýznamnějších životních období, jež se týkaly: práce ve funkci c.k. ředitele Akademie výtvarných umění v Krakově a jejího fungování, veřejně zastávaných funkcí, např. ředitele Odboru umění na Ministerstvu kultury a umění ve vládě Antoniho Ponikowského, práce na obnově polského kulturního života na severu Polska a společenského a vlasteneckého působení v posledních letech života v Bystrej. Za prohlídku stojí památky na cestu kolem světa, kterou malíř podnikl v roce 1885 a archivní materiál z malování panorámatu Bitvy na Berezině (společně s W. Kossakem) z let 1894-1896. Expozici dotvářejí malířská díla Juliana Fałata s podobiznami jeho nejbližších, přátel a známých a také plastiky členů rodiny od soudobých umělců.

Toto „Fałatovského bohatství“ bylo nově uspořádáno se zapojením multimédií, díky čemuž byla zpřístupněna široké veřejnosti životopisná vrstva. Je exponováno ve vhodných vitrínách se zásuvkami pro snadnější přístup k muzejním fondům, lepší kontakt s expozicí, prohloubení znalostí o umělci a také, aby vybízelo k návratům na toto místo a „přehrávání“ si svých zážitků. Návštěvník se tak může neomezeně pohybovat po jednotlivých životních a tvůrčích etapách malíře na různých místech expozice.

Ve druhém podlaží, zpřístupněném v roce 2013 u příležitosti 160. výročí narození malíře, je v šesti místnostech rozmístěná expozice Julian Fałat - malíř a sběratel, která prezentuje jeho malířské, kresebné a grafické dílo a je tak doplněním interiéru umělcova domu, v němž strávil poslední léta života a jež od roku 1973 plní úlohu životopisného muzea.
 

Kalendárium umělcova života a tvorby.

Část I.
Část II.
Část III.
Část IV.
Část V.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności