Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Kalendárium života a tvorby Juliana Fałata

Část IV.: Krakovské období

1895
K práci na panorámatu přizývá kolegy z malířské branže, jímž vyplácí odměnu z vlastní gáže. Kupuje panství v Przegini Narodowej u Krakova. Účastní se výstavy portrétního, žánrového malířství a krajinomalby ve Vídni (Künstlerhaus), kde vystavuje: Jarmark, Portrét arcibiskupa Stablewského, Na trhu. Maluje Odjezd na lov, Před krčmou.

1896
Nastupuje tříměsíční dovolenou, aby dokončil panoráma Bitvy na Berezině. Dílo bylo zpřístupněno 1. dubna v pavilonu v Herwarthstrasse 4. Společně s W. Kossakem připravuje polskou sekci Mezinárodní výstavy umění v Berlíně. Jmenován komisařem polské účasti na I. mezinárodní výstavě umění v Drážďanech 1897. Německojazyčný tisk přináší zprávy o panorámatu a polském malíři Fałatovi. Z Berlína se natrvalo stěhuje do Krakova a volný čas tráví na statku ve vsi Przeginia Narodowa. Maluje mj. Pohled na Krakov, Autoportrét s paletou. Účastní se císařského honu v Hubertusstocku.

1897
Maluje portrét ministra Stanisława Madeyského. V Künstlerhausu ve Vídni vystavuje Pohled na Montmartre, Z okolí Ułaszkowic, Medvěd a skicu k Berezině. Společně s malíři-profesory iniciuje vznik Spolku polských umělců „Sztuka“ v Krakově. Stává se členem Vídeňské secese. Je jmenován do výboru Společnosti přátel umění v Krakově pověřeného přípravou rakouského pavilonu pro Světovou výstavu v Paříži 1900. Salon Aleksandra Krywulta ve Varšavě vystavuje skici k Berezině. Na I. mezinárodní výstavě umění v Drážďanech dostává Zlatou medaili za obraz Lovecká scéna. Maluje: Zimní krajina - Krakov, Ráno v Krakově, Sníh. Ze zdravotních důvodů odchází na čtyřměsíční dovolenou (na SSP jej zastupuje prof. Cynk).

1898
Odjíždí do Berlína, kde vystavuje v galerii E. Schulte’ho svoje díla z Hubertusstocku. Vydává se na cestu do Janova a Florencie. Účastní se Vídeňské secese a vystavuje Studii Krakova a Zimu. Přijímá pozvání císaře Viléma k účasti na první plavbě po Severním moři nově postavenou lodí Kaiser Wilhelm der Grosse. Odpočívá v Karlových Varech. V rotundě ve Varšavě se koná výstava Bitvy na Berezině. Vystavuje v salonu A. Krywulta ve Varšavě. Odjíždí na císařský hon v Hubertusstocku a Romintenu. Z Hubertusstocku přiváží obraz Po konci honu. Maluje Krakovské Planty v zimě, Pohled na město v mlze. Vzniká akvarel Vlastní podobizna (Karlovy Vary), Portrét Eustachyho-Jaxy Chronowského, Portrét Gabriely Zapolské.

1899
V lednu jmenován členem Rady pro umění při Ministerstvu kultu a vyučování ve Vídni na dobu pěti let. Účastní se císařských honů v Hubertusstocku. Stává se předsedou Uměleckého a literárního kroužku v Krakově. Na přelomu července a srpna je na léčebném pobytu v Aussee. Na ministerstvu jedná o záležitostech týkajících se transformace Školy výtvarných umění. Maluje mj. Błonia - park v Krakově, Krajina s losy, Císařský hon v Hubertusstocku, Před pravoslavným kostelem, Los v močálu.

1900
Na Světové výstavě v Paříži dostává stříbrnou medaili. Podílí se na přípravách oslav výročí Jagellonské univerzity. Dne 18. září se žení s Marií Comellovou ve farním kostele sv. Markéty a sv. Kateřiny v Kętech. V Kyjevě je vystaveno panoráma Bitvy na Berezině. Účastní se výstavy Secese ve Vídni a Velké výstavy umění v Berlíně. Naposledy odjíždí na císařský hon v Hubertusstocku. Dostává rakouský Řád železné koruny III. třídy. Dne 5. prosince se koná slavnostní otevření Akademie výtvarných umění v Krakově. Fałat odstupuje z postu místopředsedy TPSP. V budově Zachęty dochází ke konfliktu s Wojciechem Kossakem, jenž vrcholí soubojem s pistolemi. Odjíždí na tříměsíční dovolenou do Itálie (Florencie). Povinnosti ředitele akademie plní Leon Wyczółkowski. Vzniká Portrét hraběte Antoniho Wodzického, Portrét dr. Kohna, Portrét sedící dívky, Los.

1901
Domácí tisk pranýřuje malířovo chování vůči Kossakowi. Fałat vystavuje se spolkem „Sztuka“ v TPSP ve Lvově. V dubnu se vrací do Krakova a věnuje se pracovním záležitostem na akademii. Dne 24. srpna přichází na svět dcera Helena, jíž se doma říká Kuka. Prezentace Bitvy na Berezině v Moskvě. Podílí se na přípravě výstavby Paláce umění v Krakově. Maluje Chalupu v Nieświeżu, Podzimní krajinu (na rubu skica Vesnická krajina při západu slunce), Studii sedícího rolníka.

1902
Účastní se výstavy Secese ve Vídni jako člen spolku „Sztuka“. Na akademii zaměstnává Stanisława Wyspiańského (dekorativní malba). Maluje Krajinu s mlýnem, Modlícího se sedláka, Krajinu z Poroninu, Fauny, Tatranskou krajinu, Pohled na léčebnu v Bystrej.

1903
Odjíždí do Benátek, odkud přiváží Pohled na San Giorgio Maggiore. Účastní se výstavy spolku „Sztuka“ v Zachęcie. Dne 17. srpna přichází na svět v Zakopaném syn Lucjan zvaný Mimi. Maluje portrét manželky, Krakovské ženy před zrcadlem, Horala, Vlastní podobiznu na pozadí Krakova.

1904
Spolek výtvarných umění Zachęta ve Varšavě pořádá soubornou výstavu díla J. Fałata. Tříměsíční pobyt v Zakopaném přináší řadu akvarelů (Horská krajina, Předjaří pod Tatrami, Horal ze Zakopaného). Maluje Podobiznu Juliana Klaczky, Zasněžený Krakov, Sakristii, Zasněžený potok. V Krakově se 9. listopadu rodí druhý syn Kazimierz, jemuž se říká Togo. Se Spolkem polských umělců „Sztuka“ se účastní Mezinárodní výstavy umění v Düsseldorfu. Na Světové výstavě v St. Louis dostává stříbrnou medaili.

1905
Kvůli posílení zdraví čerpá půlroční dovolenou a odjíždí do Itálie (Arco) a do Więckowic. Přichází s písemným návrhem zřídit rektorát akademie a získává souhlasné stanovisko profesorského sboru ASP. Usiluje o výstavbu nové budovy akademie. Tužkou kreslí Dřevěný kostelík v Osieku. Maluje Lesík, Skály v Bolechovicích.

1906
Na roční volební období je zvolen předsedou Spolku polských umělců „Sztuka“. Maluje Kostel v Osieku, Štvanici, Kázání na pouti v Kalwarii, Krajinu se stromy zrcadlícími se na vodě, Kapličku u cesty. Vzniká Portrét dcery Kuky a Portrét Alfreda Słoneckého.

1907
Účastní se výroční výstavy Spolku polských umělců „Sztuka“ v Krakově. Na akademii přijímá Ferdynanda Ruszczyce jako prozatímního vedoucího katedry krajinomalby (po smrti prof. J. Stanisławského). Je členem poroty soutěže na plakát pro časopis „Świat”. Pro skupinu studentů pořádá malířský plenér v Bystrej. Maluje akvarely: Před chalupou, Sníh, Zimní krajina s řekou, Ohbí řeky v zimě, Bílý Dunajec v Poroninu, Strom pod sněhem a oleje Zasněžený potok, Portrét Witolda Noskowského, Portrét bratra.

1908
V akademii propuká stávka. Nespokojení studenti se dožadují zlepšení ubytovacích podmínek. Fałat se stává členem vídeňského Uměleckého svazu HAGEN. Účastní se výstavy spolku „Sztuka“ ve Vídni. Je vyznamenán komturským křížem řádu Františka Josefa. Vznikají: Živecké ženy v kostele, čtyři portréty Rudzińských, Veranda domu v Dębnu, Hřbitov v Leobenu, Zimní krajina - Osiek, Les, Zahrada, Vlastní podobizna.

1909
Ve Spolku výtvarných umění Zachęta ve Varšavě vystavuje zhruba 25 děl, jimž se dostává kladného přijetí výtvarnou kritikou. Účastní se X. Mezinárodní výstavy umění v Mnichově (v rakouské sekci vystavil Scénu v kostele) a Velké výstavy umění v Berlíně. V březnu čerpá dovolenou a kvůli zlepšení zdraví jede do Lussingrande (povinnosti v akademii plní Leon Wyczółkowski). V červenci kupuje v obci Bystra u Bílska vilu pro letní pobyty. Dne 12. listopadu svolává kvůli stávce mimořádné zasedání profesorského sboru. Odchází na dovolenou a už se na akademii nevrací. Vystavuje v krakovských salonech umění Zygmunta Sarneckého a Henryka Frista. Vzniká Zimní krajina, Pohled na Barbakan, Vlaštovky - umělcovy děti, Kostelík v Živci, Vstupní brána na zámku ve Wiśniczi, Portrét sester Boniecké a Halické, Dva světy.

1910
Vystavuje v TPSP v Krakově a Lvově, v TZSP ve Varšavě (u příležitosti 50. výročí existence spolku) a také v Berlíně a Benátkách. Dne 15. června se obrací na ministerstvo s písemnou žádostí o penzionování. Dostává bavorský královský Záslužný řád sv. Michala II. třídy. Maluje např. Buky nad Fałatówkou, Osiek v zimě, Portrét M. Kozického, Portrét Edwarda Strassburgera, Přímořskou krajinu s vilou v Opatiji, Lov v Nieświeżu, V pralese a také další Vlastní podobiznu a akvarelový Portrét dcery Kuky s panenkou.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności