Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Kalendárium života a tvorby Juliana Fałata

Část I.: Mládí
Tuligłowy, Komarno, Přemyšl, Krakov

1853
30. července ve vsi Tuligłowy nedaleko Komarna v dnešní Lvovské oblasti přichází na svět do početné rodiny venkovského varhaníka Kazimierze a jeho ženy Marianny, rozené Patraszewské. Jeho sourozenci byly tři sestry - Karolina, Katarzyna a Zofie a dva bratři - starší Józef - kněz, mladší Stanisław - právník. Byl pokřtěn farářem Tomaszem Szczerbińským ve farním kostele sv. Doroty v Tuligłowech. Za kmotry mu byli Franciszek Rosołowski (kovář) a Barbara Fałatowa, manželka Tomasze Fałata z vesnice Chłopy.

1860
Začíná navštěvovat obecnou školu ve Lvově, avšak záhy z ní odchází.

1861
Ve školní docházce pokračuje v Komarnu. Kvůli nedostatečné píli se vrací do rodného domu, kde ho zaučuje otec službě v církvi (mj. hře na klavichord) a jiným povinnostem v hospodářství. V přístavbě u domu (zvané dílnou, v níž otec maloval náhrobní kříže) proniká do tajů malířského umění. Okolní příroda, malebná poloha vsi mají vliv na jeho citlivost a smysl pro krásu.

1864 - 1865
Ve vzdělávání pokračuje ve třetí a čtvrté třídě v Přemyšlu pod dohledem staršího bratra Józefa, bohoslovce kněžského semináře.

1866
Nastupuje na gymnázium v Přemyšlu. Vánoce tráví u rodinného přítele, kněze Tomasze Szczerbińského, na faře ve vsi Wyszatyce.

1868
Pokračuje ve studium v Přemyšlu. Navštěvuje domácnosti významných osobností (Karola Monneho - inženýra, člena řady polských organizací a spolků, inženýra Zapałowicze - stavitele železnice z Přemyšlu k uherské hranici v Lupkově). Pro rodinu Zapałowiczů vytváří alabastrovou podobiznu Adama Mickiewicze.

1869
V květnu odchází z gymnázia a odjíždí do Krakova, kde je přijat na zkoušku na Školu výtvarných umění, kterou vedl Władysław Łuszczkiewicz a jež byla součástí Technického institutu (škola vzdělávala učitele kreslení a byla přípravkou na další akademická studia v Mnichově, Paříži, Vídni). Neměl prostředky na živobytí ani hmotnou podporu své rodiny a tak vyhledával příležitostné práce. Díky náklonnosti profesora krajinomalby Leona Dembowského restauruje knihy a grafické listy v Jagellonské knihovně. Vzniká Portrét otce (kresba uhlem) - první významné dílo.

1870
Maluje Pohled na kostel a zvonici v Tuligłowech, Chalupu v Tuligłowech, Faru ve Wyszatycích.

1872
Absolvuje Školu výtvarných umění v Krakově. Odjíždí na Ukrajinu, kde je zaměstnán jako kreslič při archeologickém výzkumu vedeném Stanisławem Krzyżanowským. V Horodnici dává hodiny kreslení dcerám Benedykta Lipkowského. Záhy se stěhuje do Oděsy, kde pracuje v ateliéru architekta Felikse Gąsiorowského, jenž mu doporučuje, aby začal studovat.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności