Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Kalendárium života a tvorby Juliana Fałata

Část III.:
Cesty a umělecké úspěchy: Řím, Varšava, Plemborg, Paříž, Španělsko, Singapur, Jokohama, Nieśwież, Itálie, Berlín

1881
Další pobyt v Římě, odkud se vrací s akvarelem Popelec. Odjíždí do Mnichova. V německém tisku vycházejí kladné recenze obrazu Popelec. Obrazy Včelnice a Honíci psi v lese věnuje ve prospěch vybudování pomníku Adama Mickiewicze v Krakově. Maluje Žebráka v kostelní předsíni.

1882-1884
Pobývá ve Varšavě, kde navazuje spolupráci s redakcemi ilustrovaných týdeníků, jež zásobuje žánrovými scénami ze života varšavské chudiny, za což dostává cca 75 rublů. Cestuje do Plemborgu, Říma a Paříže. Uhranutý Španělským pobytem, přiváží odtamtud řadu skic z Toleda, Sevily a Granady. Stává se externím dopisovatelem TPSP. Získává oprávnění zasílat své práce ze zahraničí na náklady Spolku výtvarných umění Zachęta ve Varšavě. V TZSP vystavuje akvarely Zvoník a Uhlíři, za něž dostává ocenění ve výši 50 rublů. Vznikají např. Žmuďské ženy chystající se do kostela, Sběr chmelu, V haličském městečku, Žid klepající na dveře, Świteź, Podobizna ženy v brýlích, Hlava rybáře s dýmkou, Studie sedláka, Studie - na pasece, Hulán s koňmi v lese.

1885
Na pozvání Edwarda Simmlera se vydává na půlroční námořní cestu kolem světa. Delší dobu se zdržuje v Singapuru a Japonsku, odkud se vrací se souborem skic. Maluje např. Sinhálce, Drožku v Singapuru, Na lodi - Kolombo-Cejlon, Mýdlové bubliny v Japonsku. Odjíždí do Mnichova. Maluje akvarel Varhaník - portrét otce, Portrét knížete Antoniho Radziwiłła. Je zvolen 2. místopředsedou TPSP v Krakově.

1886
13. února zajíždí do Nieświeże, kde se účastní slavného honu u knížat Radziwiłłů a seznamuje se s pruským knížetem Vilémem Hohenzollernským, pozdějším německým císařem Vilémem II. Přijíždí do Berlína a stává se dvorním malířem císaře Viléma II. (do roku 1895). Obrazy a skici z lovu v Nieświeżu a cesty kolem světa poprvé vystavuje Galeria Eduarda Schulteho v Berlíně. Vychází kniha s fotografickými reprodukcemi honu v Nieświeżu. Maluje mj. obraz Lov kachen.

1887
V německém tisku vychází kladné recenze výstavy v Galerii E. Schulteho. Spolek přátel umění (TPSP) v Krakově vydává album pro členy spolku, v němž poprvé reprodukuje obraz Juliana Fałata Na lodi (scéna namalovaná na Cejlonu). V Krakově (Sukiennice) na všeobecné výstavě polského umění vystavuje: Uhlíře, Na lovu, Plašení medvěda a Žmuďskou ženu (tři z nich jsou prodány za 950 rýnských zlatých), za poslední dva je oceněn čestným uznáním. Maluje Štvanici (přikrádání se ke zvěři), Lesík.

1888
V TPSP v Krakově vystavuje akvarel U platnéře. V lednu se koná jeho první samostatná výstava v Galerii Aleksandra Krywulta ve Varšavě. V TZSP vystavuje akvarel V kovárně u platnéře. Účastní se 14denního lovu medvědů v Nieświeżu. V listopadu odjíždí do Florencie. Vzniká mj. olej Lov medvědice s mláďaty, akvarely Borový les, Świteź, a Portrét prof. J. Kosińského.

1889
Přijíždí do Mnichova. V Berlíně se účastní velké akademické výstavy - získává Malou medaili umění. TPSP v Krakově a Lvově vystavují na jarním a podzimním salónu díla Juliana Fałata. Maluje Odpočinek lovců v lese, Jelen v parku.

1890
Účastní se výstav pořádaných TZSP ve Varšavě (vystavuje obraz Poleszuk pozorující tetřevy), TPSP v Krakově (Lovci s oštěpy) a také v Praze. Za umělce je zvolen do výboru Společnosti přátel umění v Krakově.

1891
Odjíždí do Itálie (Benátky, Neapol a Capri). Je spolupořadatelem polského části Mezinárodní výstavy umění v Berlíně, kde získává zlatou medaili 2. třídy. Finančně podporuje nemocného sochaře, profesora krakovské Školy výtvarných umění Waleryho Gadomského. TPSP v Krakově vystavuje akvarely: Zálety, Brtě v Polesí, dvě hlavičky z Capri (typy z Capri), podobiznu bratra (kněze) a kresbu Lov losů na vnadidlo. V listopadu se účastní císařského honu na jeleny v Hubertusstocku. Zimní krajinu podle přírody od J. Fałata, vystavenou v rámci soukromé výstavy pořádané průmyslníkem Temmlerem, přijala kritika na stránkách tisku s nadšením.

1892
Z Berlína posílá na výstavu TPSP do Krakova tři Hlavičky a Štvanici (zakoupenou Berlínskou národní galerii za 8000 marek). Účastní se výstavy Královské akademie umění v Berlíně, kde vystavil Štvanici a obdržel Velkou zlatou medaili za přínos v oblasti umění. V TZSP ve Varšavě vystavuje v sekci akvarelů Lovce. Účastní se: Mezinárodní výstavy akvarelu, pastelu, kresby a grafiky v Drážďanech - dostává čestné uznání; Mezinárodní výstavy umění v Mnichově (Glaspalast), kde získává za obraz Návrat z lovu Zlatou medaili 2. třídy. V domácím tisku vycházejí kladné recenze. Odjíždí za odpočinkem do bavorských hor (se svým mladším bratrem Stanisławem).

1893
Účastní se lovu kanců na panství Andrzeje Potockého v Międzyrzeczu. Za obraz Lovecké vzpomínky dostává medaili na výstavě World’s Columbian Exposition v Chicagu. Je zvolen řádným členem Královské akademie umění v Berlíně. Odjíždí do Paříže. Na berlínské burze prohrává částku přesahující 6000 marek. Přijíždí na přátelskou návštěvu do Pawłowic (k Mielżyńskému) a Sielce (k Czartoryskému). Rovněž navštěvuje rezidenci Potockých v Łańcutu. Odjíždí do Podolí (Ułaszkowice, Lvov), odkud se vrací se skicami a studiemi. Zřizuje si vlastní malířský ateliér v Krakově v ul. Topolowa 28. V listopadu se účastní císařského honu na jeleny v Hubertusstocku. V berlínském ateliéru v ul. Schillstrasse 4 dokončuje mj. Japonku, jíž následně vystavuje v TZSP ve Varšavě. Na výstavu TPSP v Krakově posílá kresbu tuší Pozdní podzim. Maluje Hřbitov Montmartre v Paříži, Jarmark v Ułaszkowicích, Povodeň před palácem v Łańcutu.

1894
V TPSP ve Lvově vystavuje akvarel V kovárně v Polesí. Účastní se Mezinárodní výstavy obrazů ve Vídni - za Návrat z lovu medvědů dostává zlatou medaili. Účastní se Celosvětového jarmarku v Antverpách. Odjíždí do Zakopaného, odkud přiváží nové malířské motivy (horské krajiny a portrétní studie). Dne 29. června padlo rozhodnutí o vytvoření panorámatu Bitva na Berezině. 10. září podepisuje - společně s Wojciechem Kossakem - konsorciální smlouvu k panorámatu. V TPSP v Krakově vystavuje Lovce nesoucí medvěda. Spolupracuje s redakcí „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild“. Účastní se výroční Výstavy umění ve Skleněném paláci v Mnichově, Výstavy umění v Berlíně a Výstavy soudobého umění v rámci Všeobecné národní výstavy ve Lvově. Krátce odpočívá v Hallu v Solné komoře. Je vyznamenán pruským Řádem koruny 4. třídy. Maluje mj.: Lov losa, Lov - štvanice, Los.

1894-1896
Společně s W. Kossakem maluje panoráma Ústup Napoleona z Moskvy v roce 1812. Stává se uměleckým vedoucím podniku (firma Fałat–Kossak).

1895
Společně s W. Kossakem je garantem polské sekce Mezinárodní výstavy umění v Berlíně. Dne 26. března je jmenován ředitelem Školy výtvarných umění v Krakově (podřízené vídeňskému ministerstvu).

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności