Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Sbírka výtvarného umění

Sbírka Uměleckohistorického oddělení, neustále doplňována o další artefakty dokládající rozmanitost kulturního a uměleckého života v Bílsku-Bělé a široce chápaném okolí, obsahuje v současnosti téměř šest tisíc exponátů. Časový rámec sbírky vymezuje na jedné straně 7. stoletím př.n.l. starověk, na druhé pak současnost 21. stoletím. Nejstarší památkou je obličejová část víka mumie vytvořeného v Egyptě v období 26. dynastie. Součástí sbírky tohoto oddělení je zajímavý soubor gotických soch a obrazů se sakrálními náměty. Zejména se jedná o vyobrazení madon, např. Madona s ptáčkem z konce 14. stol., Madona v plášti ze začátku 16. stol., triptych s centrálně vyřezávaným výjevem Narození Páně, vytvořený v Antverpách na přelomu 15. a 16. století a vyobrazení archanděla Michaela namalovaného temperou na desce v krakovské dílně Marcina Czarneho. Mezi exponáty z oblasti malby a sochařství z období od 17. do 19. století lze vedle děl s náboženskou tématikou rovněž najít portréty, žánrové, historické, bitevní a mytologické scény a také krajiny od polských či cizích malířů: G. Assereta, C. von Balase, J. Brandta, F. Denyse, S. Duplessise, A. Flamma, H. Gooveartse, J. Kossaka, T. Lubienieckého, J. Matejky, K. Markó, P. Michałowského, H. Rodakowského, H. Siemiradzkého, D. van der Smissena, F. Wouterse a řady jiných.

Nejzajímavějším sbírkovým celkem je soubor malby, grafiky, uměleckého řemesla (porcelánu, fajánsu, skla, stříbra, cínu a textilu), nábytku a různého druhu bibelotů pocházející z 19. a 1. poloviny 20. století, který přímo souvisí s obdobím dynamického rozvoje bílské a bělské měšťanské společnosti. Tvoří ho portréty lokálních společensko-politických elit, např. od P.M. Bohúně, M. Strzegockého, E. Świerkiewicze a J. Stokłosińského. Samostatný celek představuje soubor secesních grafik od nejlepších soudobých evropských umělců, jež v letech 1898-1920 vydávala Jahresmappe der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien. Bohatě je zastoupena sbírka současného umění - malby, sochařství, objektů, kreseb a grafik z 20. a 21. století. Jsou to práce umělců období modernismu, tzv. Mladého Polska (S. Czajkowski, S. Filipkiewicz, V. Hofman, A. Karpiński, J. Malczewski, A. Neumann, I. Pieńkowski, J. Stanisławski, W. Weiss, L. Wyczółkowski a jiných), tvůrců z uměleckého prostředí Bílska-Bělé meziválečného období (mj. A. Bunsch, J. Fałat, J. Glasner, R. Harlfinger, B.P. Oczko, V. Strauss, F. Zitzman) a výtvarníků působících v tomto regionu ve druhé polovině 20. století a i v současnosti s ním spjatých (členové skupiny Beskid: J. Bieniek, J. Grabowski, K. Kopczyński, M. Kwaśny, J. Zipser i Z. Zwolski; A. Biedrawa, E. Delekta, J. Hołard, M. Kliś, B. Krzysztof, T. Sztwiertnia, H. Gocyła-Kocyba, E. Bergel, T. Moskała, R. Gryt, T. Król, J. a K. Dadakovi, K.M. Bąk, P. Warchoł a řada jiných) a také malby či grafiky laureátů Polského bienále malby Bílský podzim.

Svědectvím dokládajícím silný rozvoj řemeslnických organizací v obou městech je soubor cechovních exponátů - zejména cechu postřihovačů sukna, krejčích, tkalců, soukeníků, řezníků a ševců. Cínové vilkumy, džbány, korbely, stříbrné a zlacené cechovní závěsy, kožené a kovové štíty a také dřevěné cechovní pokladny (intarzované a polychromované) a železné kované s kamennou vložkou (tehdejší trezory či sejfy). Sbírka zahrnuje, kromě cechovních předmětů z cínu, slitin různých kovů, skla a porcelánu, také jídelní servisy, užitkové nádoby a dekorativní předměty ze 17. až 20. století.

Součástí sbírky je i zajímavý soubor miniatur z 18. a 19. století namalovaných na kostech, plátně, porcelánu či provedených formou kostěného nebo voskového reliéfu, jakož i militarií, tj. chladných a palných zbraní, loveckých zbraní a různorodých prvků výzbroje z 16. až 20. století, a také kolekce uměleckého kovářství nebo užitkových a vzácných tkanin.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności