Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Historická sbírka

Historické oddělení shromažďuje od svého založení cechovní dokumenty z Bílska a Bělé od 16. do 20. století (privilegia, cechovní knihy, statuta, seznamy členů, výuční listy), dokumenty vztahující se k regionu od 18. do 20. století (o mravnostních a náboženských záležitostech, potvrzení školní docházky, kupní smlouvy na pozemky, písemnosti městské samosprávy), materiály ke společenským organizacím, společensko-kulturním institucím působícím v Bílsku, Bělé a regionu v 19. a 20. století (Divadlo v Bílsku, Spolek bývalých vojáků v Bělé, Spolek „Polská čítárna“ v Bělé, Gymnastický spolek Sokol, Spolek Bilitia Schlaraffia) a tisk z 19. a 20. století.

Zvláštní pozornost zasluhuje soubor kartografických děl, jenž obsahuje nejstarší atlasy, mapy a plány. Pozoruhodné jsou dva špalíčky se 170 kolorovanými mapami, z nichž nejstarší se datují do 16. století.

Nejen velkou historickou, ale i uměleckou hodnotu má sbírka fotografií z let 1860-1939, která vznikala v bílských i bělských fotoateliérech.

Početnou skupinu v tomto oddělení tvoří numismatika a medailérství. Numismatiku zastupují antické (1. stol. př.n.l. - 4. stol. n.l.), polské, slezské (11.-18. stol.) a současné památeční mince a sbírka nouzových bankovek z Horního Slezska a tzv. znovuzískaných území z let 1916-1948. Naproti tomu ve sbírce medailí jsou nejpočetněji zastoupeny polské medaile ražené u příležitosti historických či politických událostí, k uctění významných osobností a slezské medaile.

Ve sbírkách je bohatě zastoupena faleristika (19. a 20. století) v podobě vyznamenání, řádů, vojenských výšivek paramilitantních, polských, jakož i okupačních (Rakousko-Uhersko) jednotek.

Oddělení rovněž uchovává cechovní pečetní typáře, městské pečeti (také na písemnostech) z 16. až 20. století. Zde se také shromažďují prapory politických a společenských organizací působících ve městě a regionu.

Oddělení sbírá archivní materiál týkající se slavného polského akvarelisty Juliana Fałata (1853-1929), mj. jeho bohatou korespondenci, fotodokumentaci, diplomy a vyznamenání.

Pro období nejnovějších dějin sbírá oddělení fond věnovaný působení Solidarity v regionu Podbeskydí v osmdesátých letech 20. století (časopisy, knihy, letáky, plakáty atp.).

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności