Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Odborná knihovna. Staré tisky

V roce 1926 existovala v Městském muzeu v Bílsku-Bělé knihovna, jež čítala 400 položek. Díky přízni starosty dr. Franciszka Przybyły se neustále rozšiřovala. O muzejní sbírky a knihovnu s archívem se na plný úvazek staral kustod. Pro zájemce z řad čtenářů byla v provozu o nedělích a svátcích od 10:00 do 12:00 a na každé požádání po zaplacení stanoveného poplatku. V lednu a únoru roku 1945 byl knihovní fond následkem válečných škod poničen a rozptýlen, ztratily se všechny katalogy, což znemožnilo případné navrácení knih.

Na podzim 1945 se povedlo z opuštěného a bývalého německého majetku vytvořit muzejní a knihovní fond významné historické a vědecké hodnoty. Archiválie knížat Sułkowských převzal Státní archivní fond, který je následně převezl do Pštiny. Vojvodská Sběrnice knihoven v Katovicích pod vedením dr. Franciszka Szymiczka provedla nezvykle rychlou probírku ostatních fondů a odvezla z Bílska vybraná díla (staré tisky, rukopisy, městské písemnosti - zhruba 2 tisíce položek).

Současný knihovní fond (cca 13 tisíc svazků) je rozdělený do třech částí: všeobecný fond, specializovaný fond (64 starých tisků - vydaných před rokem 1800) a varia.

Jedním ze zajímavějších děl je Con Dichiarationi... (Sonety a básně) od Francesca Petrarcy, vydané v Benátkách 1564 a vytištěné v tiskárně mistra Nicola Apressa. Kniha obsahuje šest dřevorytů a krásný tiskařský signet.

Jinou zajímavou položkou je tisk vydaný v roce 1539 ve Wittenbergu, u nějž s ohledem na nedochovanou titulní stranu můžeme pouze předpokládat, že se jedná o Rutschlag von der Kirchen... od Martina Luthera. Kartografie je zastoupená atlasem od J.Ch. Herenberga, obsahujícím 19 map z let 1743-1776, vydaných v Norimberku (ručně kolorované mědirytiny). Zajímavou položkou je rukopis, tzv. Wilamowský inventář (kostela v Pisarzowicích), založený roku 1636 a vedený zhruba až do roku 1725, s mnoha cennými záznamy (inventární soupisy z kostela sv. Martina Pisarzowicích a soupisy osob pokřtěných v tomto kostele).

Knihovna je v prvé řadě určen pracovníkům muzea při jejich každodenní práci a dále osobám, které píší odborné publikace.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności