Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Zámek Knížat Sułkowských – historie

Zámek v centru Bílska-Bělé je nejstarší památkově chráněnou stavbou na území historického města Bílska. Podle legendy se měl kdysi na jeho místě nacházet hrádek loupežníků přepadávajících tamtudy projíždějící kupce. Opolský kníže Kazimír († 1229/30) měl onu pevnost dobýt, loupežníky pobít a na tomto místě postavit lovecký hrádek, jenž se časem různými přestavbami proměnil v okázalý hrad, ze kterého se vyvinulo město Bílsko.

Nejstarší části jsou ze 14. století, během následujících věků byl hrad rozšiřován a přestavován na zámek. Jedná se o typ městského zámku, jenž byl od začátku součástí bílských opevnění a zároveň i nejpevnějším bodem jeho hradeb. Po staletí plnil úlohu slezské strážní pevnosti, nejdříve střežící hranice těšínského a osvětimského údělného knížectví, od poloviny 15. století pak česko-polskou a konečně od roku 1526 rakousko-polskou státní hranici. Od konce 16. století postupně ztrácel obrannou funkci a stále více se měnil na šlechtickou rezidenci. Současná podoba zámku pochází z doby poslední velké přestavby ve 2. polovině 19. století, která v úplnosti překryla jeho dřívější slohové rysy. V letech 1899-1973 se na místě, kde lze v současnosti od východu spatřit cihlovou opěrnou zeď, nacházel sled tzv. tržnic, tvořících působivě architektonicky ztvárněnou základnu zámecké budovy. Tržnice byly bohužel během rozšiřování ulice Zamkowa strženy.

Zámek postavený Piastovci vládnoucími v Těšínském knížectví sloužil více než dvě století jako jedno z jejich sídel. Od roku 1572 byl správně-ekonomickým centrem samostatného bílského stavovského panství, jemuž vládli zástupci šlechtických rodin Promnitzů, Schaffgotschů, Sunneghů, Solmsů a Haugwitzů. Roku 1752 bylo stavovské panství povýšeno na knížectví a přešlo do rukou rodiny Sułkowských. Bílské knížectví existovalo do roku 1849, kdy se při zavádění moderního územně správního členění v Rakousku, jež rušilo staré feudální struktury, stalo součástí politického okresu bílského. Samotný zámek a řada statků v okolí města zůstaly v držení Sułkowských až do roku 1945. Po 2. světové válce zámek převzal stát a učinil z něj sídlo mnoha kulturních institucí, včetně muzea. Od roku 1983 je jeho jediným provozovatelem muzeum, které je veřejnou kulturní institucí samosprávy slezského vojvodství. Od roku 2001 se jmenovalo Muzeum v Bílsku-Bělé, od konce roku 2013 to je Historické muzeum v Bílsku-Bělé.

Zámek knížat Sułkowských – stálé expozice

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

RODO

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.