Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Vila Juliana Fałata (Fałatówka) – historie

Vila Juliana Fałata (Fałatówka) je pobočkou Historického muzeum v Bílsku-Bělé. Nachází se ve vile se zahradou, v níž po téměř dvacet let žil a tvořil malíř Julian Fałat. Umělec zakoupil dům v roce 1909 a o dva roky později zbudoval modřínový ateliér (v roce 1935 shořel). Po jeho smrti přešla nemovitost do vlastnictví umělcových dětí: dcery Heleny Niemczewské a syna Kazimierze Fałata. Do roku 1943 o vilu pečoval Kazimierz, jenž pronajímal pokoje letním hostům, nebo je poskytoval Spolku přátel Bystrej Śląskiej (po skončení války se Kazimierz - voják německého Wehrmachtu zajatý v Itálii - usadil ve Velké Británii). Roku 1947 nemovitost převzal stát jako německý konfiskát. Byl zde Dům tvůrčí práce a obecní byty. Myšlenka vytvořit na tomto místě muzeum připomínající život a tvorbu význačného akvarelisty vyklíčila už v květnu 1945, avšak shoda různých okolností dovolila uskutečnit tento záměr teprve v srpnu 1973. Tehdy bylo otevřeno pro veřejnost Umělecko-historické muzeum Juliana Fałata v Bystrej, pobočka Státního muzea v Bílsku-Bělé. Bělské muzeum usilovalo od poloviny 40. let 20. stol. zajistit ve vile po umělci dochovanou pozůstalost, shromažďovalo malířova díla a nejrůznější archivní materiály a za účelem popularizace jeho tvorby pořádalo jak v Bílsku-Bělé, tak i v ostatních polských městech přednášky a výstavy. V rámci první stálé expozice byly vystaveny práce provedené technikou olejomalby a akvarelu, archiválie a nábytek, malířské náčiní a ostatní památky na Juliana Fałata. Během uplynulých desetiletí byly výstavní prostory vily Juliana Fałata několikrát modernizovány (naposledy v letech 2013 a 2015) a expozice byla průběžně obohacována o další malířovy práce, umělecká díla jiných autorů z malířovy soukromé sbírky a stále rozsáhlejší archivní materiál: různého typu památky, dokumenty, fotografie, umělcovu korespondenci, diplomy, osobní věci a vybavení domu z doby, kdy Fałat vilu obýval. V současnosti Historické muzeum v Bílsku-Bělé - Fałatówka vystavuje práce, jež mistr akvarelu vytvořil různými technikami, exponáty z jeho vlastní sbírky a archiválie. Bílští muzejní pracovníci nadále pokračují v úsilí o rozvoj této muzejní instituce.

[zprac. TDB]

Fałatówka – stálé expozice

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 8:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl