Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Galerie portrétního malířství 19. a 1. poloviny 20. století

Významný soubor tvoří ve sbírkách bílského muzea portrétní malba. Její výběr je vystavený ve druhé části chodby probíhající podél sálů v jižním křídle Zámku knížat Sułkowských. Tato plátna vznikla v průběhu 147 let, což umožňuje sledovat změny ve způsobu zobrazování mužských a ženských podobizen, od velmi oficiálních až po ty psychologizující. Portréty, charakteristické bohatstvím detailů oděvů, šperků a účesů představují znamenitý ikonografický materiál dokládající, jak se průběžně měnila móda a obyčeje. Nejstarší je obraz Portrét jakobína z roku 1800, nejmladší Portrét malíře Franciszka Dudziaka z roku 1947 od Jana Chwieruta. Mezi díly první pol. 19. stol. stol. vyniká Portrét ženy v čepci od oblíbeného slezského portrétisty Józefa Edwarda Augusta Gillerna. Řada z těchto portrétů znázorňuje anonymní, nám blíže neznámé postavy. Jsou však mezi nimi různé osoby spojené s Bílskem a Bělou v 19. a počátkem 20. století. Nacházíme zde podobizny lokálních průmyslových elit, např. Dawida Benjamina Grunewalda - majitele továrny na sukno v Bílsku a Bělé; Adolfa Mänhardta - jenž vlastnil továrnu na mykací povlaky v Bílsku, jehož portrétovala roku 1889 Rosa Schweningerová; Josefa Brülla - majitele přádelny v Bělé, jíž namaloval Mikołaj Strzegocki; Gustawa Adolfa Molendy - bílského průmyslníka, jehož portrétoval v roce 1912 Kazimierz Pochwalski a inženýra Büttnera z roku 1927 od rodáka z Těšínského Slezska, malíře Józefa Kidoně. Mezi portrétovanými se rovněž nacházejí zástupci lokální samosprávy: starosta Bělé Rudolf Lukas a kominický mistr Edward Schnack, dlouhletý kustod Městského muzea v Bílsku a člen spolku Bilitia Schlaraffia.
Čistě po malířské stránce jsou kromobyčejně zajímavé: Portrét architekta Bartkiewicze, jejž v roce 1840 namaloval Josef Mánes, Pražan, rodem pocházející z Těšína; Portrét ženy z roku 1905 od Kaspera Żelechowského; dva protikladné portréty manželů Sajewiczových z roku 1932, které vytvořil lvovský umělec Ryszard Gawlikowski a Portrét kamaráda jako brance od Marie Dulębianky, zapálené ženské aktivistky, nejbližší přítelkyně a propagátorky díla spisovatelky Marie Konopnické.

[zprac. TDB]

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności