Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Julian Fałat - malíř a sběratel

Vila Juliana Fałata (Fałatówka) je muzeum věnované životu a tvorbě tohoto malíře. Sídlí v domě, v němž od roku 1910 umělec žil (s krátkými přestávkami) až do své smrti v roce 1929.

Expozice bude po dokončení zaujímat v přízemí a v prvním podlaží budovy osm místností. V této chvíli, v souvislosti s aktuálními výročími připadajícími na tento rok - 160. výročím umělcova narození a 40. výročím otevření jemu věnovaného muzea - zpřístupňujeme veřejnosti část expozice umístěné v patře vily, jež přibližuje malířské (oleje a akvarely), kresebné, grafické a sběratelské dílo Juliana Fałata.

Součástí expozice jsou olejomalby, akvarelové a litografické kompozice s loveckými náměty, které přímo nebo formou reminiscencí upomínají na hony v Nieświeżu nebo Hubetrusstocku. Jsou to obrazové záznamy takových mysliveckých událostí jako např. štvanice, přikrádání ke zvěři, návrat lovců s trofejemi nebo odpočinek honců u ohně. Pozornost poutá olej na plátně Hon na medvědici s mláďaty z roku 1888, jenž vznikl pod vlivem dojmů z umělcova pobytu v Nieświeżu, kde se zúčastnil velkého zimního honu pořádaného knížetem Antonim Radziwiłłem v Poleském pralese pro pozdějšího německého císaře, knížete Viléma II. Pruského.

Spatřit můžeme akvarelové kompozice, jež umělec vytvořil v době, kdy po 14 let zastával funkci ředitele Školy a posléze i Akademie výtvarných umění v Krakově. Jsou na nich vyobrazeny Krakovské ženy před zrcadlem z roku 1903 a pohled na Krakov z roku 1896, četné studie krajin malovaných během cest a pobytů v Rakousku, Slovinsku a Toruni, dále pohledy na vodní pláně v Osieku, kde umělec často býval hostem manželů Gabriely a Oskara Rudzińských.

Horská tematika je zastoupena tatranskými panoramaty, syntetickými vyobrazeními skalních hřebenů a během letních a zimních plenérů malovanými scenériemi Beskyd, včetně jeho milované Bystré. Pozornost zasluhuje akvarel z roku 1911 nazvaný Rozvodněný potok po povodni a rovněž vodovými barvami malovaná velkoformátová kompozice Kvetoucí sady v Bystrej z roku 1915, anebo o pět let starší kvaš na kartonovém podkladu pokrytém okrovou žlutí znázorňující bučinou zarostlý svah nad Fałatówkou. To vše doplňují kompozice s rozlitým, esovitě meandrujícím potokem uprostřed zasněžených nebo okrově hnědých polí za jarního tání.

Nechybí ani v umělcově tvorbě hojně zastoupené žánrové autoportréty a portréty. Jedná se o podobizny tatranských horalů z Poroninu a Zakopaného, bystrzanského hajného Grzyba, umělcovy mladé sousedky, paní Smołkové, Hucula, začteného mladého Žida a jiné. Malbu doplňují tužkou kreslené portrétní studie a žánrové scény.

Jeden pokoj byl naaranžován jako mistrův ateliér s jeho malířským stojanem, stolečkem na malířské náčiní a cestovním kufříkem, věrným společníkem na nesčetných toulkách a výpravách do přírody.

Jeho sběratelskou vášeň dokládají vystavené sbírky sakrálního sochařství z 18. a 19. století a grafiky od jeho současníků, např. Jana Kantyho Gumowského, Władysława Lama, Ignacyho Pinkase nebo opavského malíře Adolfa Zdrazily. Expozici dotváří původní nábytek a předměty každodenního užitku z umělcova domu.

Připomínkou muzejní expozice z doby před 40 lety je soubor fotografických zvětšenin ukazujících první aranžmá umělcových děl z roku 1973 v interiéru vily. Dokladem mnohaleté vytrvalé péče bílských muzejních pracovníků o odkaz mistra akvarelu a popularizaci jeho života a tvorby jsou plakáty a poutače k akcím spojeným s jednotlivými výročími Juliana Fałata z let 1959-2003.

Závěrem trochu statistiky. Soubor děl shromážděných bílským muzeem v roce 1973 sestával ze 45 exponátů: 5 olejomaleb, 19 akvarelových kompozicí, 2 barevných litografií a 19 kreseb tužkou nebo pastelem, přičemž v stálé expozici otevřené 5. srpna bylo vystaveno 32 mistrových prací. Během 40 let byla sbírka významně rozšířena a v současnosti čítá 80 prací Juliana Fałata, z toho je 10 olejomaleb, 42 akvarelů, 9 litografií a 19 kreseb. Nákup umělcových děl byl v poslední době umožněn díky podpoře poskytnuté Ministerstvem kultury a národního dědictví Historickému muzeu v Bílsku-Bělé v rámci programu Znamení doby. Pro muzeum jedinečnou událostí se v roce 2011 stal dar olejového obrazu na překližce, nazvaného Nieśwież, od zámořské sběratelky.

Nynější prezentace malířské tvorby Juliana Fałata v prvním patře jeho vily v Bystrej, zahrnuje 55 děl - 32 akvarelových kompozicí (včetně kvašů) na papírovém nebo kartonovém podkladu, 6 olejomaleb na plátně nebo překližce (dýze), 9 litografií - 2 monochromatické, 7 kolorovaných a 7 kreseb tužkou a 1 pastelem.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności