The Historical Museum in Bielsko-Biała

The Culture Institution of the Silesian Voivideship Self-government

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa muru oporowego Zamku Sułkowskich Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Dyrekcja Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16 informuje, iż w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa muru oporowego Zamku Sułkowskich Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej (rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej) została złożona jedna oferta od firmy: KONIOR Przedsiębiorstwo Budowane Sp. z o.o. ul. Mariacka 9, 40-014 Katowice z ceną wykonania zadania: 1.950.069,83 pln brutto (słownie: milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100).

Oferta została zaakceptowana.

Footer

The Historical Museum in Bielsko-Biała
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Privacy policy