Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 8 i 15 WRZEŚNIA

End date Start date

Po raz kolejny bielskie Muzeum bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Zapraszamy do zapoznania się z programem przygotowanym przez naszych muzealników. Wszystkie wykłady są bezpłatne i odbywają się w Zamku Książąt Sułkowskich.

8 września, godz. 11.00–12.00

Jedno miejsce – dwa pomniki, prowadzenie Kinga Kawczak

W zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej znajdują się dwa gipsowe projekty monumentu Adama Mickiewicza, autorstwa Ryszarda Sroczyńskiego, oraz archiwalia dotyczące pomnika Gabriela Narutowicza. Będą one punktem wyjścia do rozważań nad formą upamiętnienia znanych Polaków w Bielsku-Białej. Śląskie Bielsko i małopolska Biała to dwa siostrzane miasta połączone w jeden organizm administracyjny w 1951 roku. Jak to bywa na granicy, dzieli je odrębna historia, a zespalają ludzie, interesy i kultura. Jest w Bielsku-Białej miejsce, które łączy dwa pomniki, podkreślające polską przynależność i tożsamość kulturową. To leżący w śląskiej części miasta dzisiejszy park Włókniarzy, na obrzeżu którego usytuowany jest monument Adama Mickiewicza z 1961 roku. W latach 1928–1939 stał w tym miejscu – jedyny w Polsce – pomnik poświęcony  Gabrielowi Narutowiczowi, pierwszemu prezydentowi II Rzeczypospolitej, zamordowanemu kilka dni po objęciu urzędu.  Podczas spotkania przyjrzymy się skomplikowanym losom wznoszenia obu monumentów, ich istnieniu i oddziaływaniu na społeczeństwo. W dyskusji spróbujemy zobaczyć, jak dzisiaj postrzegane jest to miejsce, czy znana jest jego historia?

Ryszard Sroczyński, Projekt pomnika A. Mickiewicza, fot. Alicja Migdał-Drost, własność Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej


8 września, godz. 15.00–17.00 

„Polskie sploty” nad Białą – dorobek badań archeologicznych i architektonicznych II Rzeczpospolitej w Starym Bielsku, prowadzenie Bożena i Bogusław Chorąży

Okres II Rzeczpospolitej to czas realizacji pierwszych profesjonalnych badań archeologicznych i architektonicznych na ziemi bielskiej. Dotyczą one dwóch obiektów istotnych dla średniowiecznych dziejów tego obszaru – grodziska oraz kościoła pw. św. Stanisława, położonych w Starym Bielsku. W obydwu przypadkach prace badawcze prowadzone były pod auspicjami Muzeum Śląskiego w Katowicach – instytucji muzealnej i naukowej powołanej do życia przez władze województwa śląskiego w czasach II Rzeczpospolitej. Zajęcia będą miały charakter wykładu połączonego z prezentacją archeologicznego materiału zabytkowego z grodziska w Starym Bielsku. Prowadzić je będą Bożena i Bogusław Chorążowie – pracownicy Działu Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. W trakcie wykładu przedstawione zostaną wyniki przedwojennych prac badawczych prowadzonych na terenie średniowiecznego grodziska przez Jana Bartysa oraz w gotyckim kościele pw. św. Stanisława w Starym Bielsku przez Tadeusza Dobrowolskiego. W obydwu przypadkach publikacje wyników badań stanowią do dzisiaj podstawowy zrąb wiedzy o tych obiektach. Cennym uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych na grodzisku w Starym Bielsku oraz w kościele pw. św. Stanisława w Starym Bielsku.


15 września, godz. 11.00–12.00

Adam Bunsch w Państwowej Szkole Przemysłowej, prowadzenie Teresa Dudek Bujarek

Obraz Adama Bunscha zatytułowany Ogród Szkoły Przemysłowej w Bielsku stanowić będzie punkt wyjścia do rozważań nad rolą tego artysty w mieście nad Białą i znaczeniem Państwowej Szkoły Przemysłowej w kształtowaniu polskiego życia kulturalnego. K.K. Staats-Gewerbeschule in Bielitz [Państwowa Szkoła Przemysłowa w Bielsku]  powstała w 2. połowie XIX w., w ścisłej współpracy z dynamicznie  rozwijającym się po obu stronach rzeki Białej lokalnym przemysłem, w tym włókienniczym. Od 1922 r. była to polska szkoła, w której posadę nauczyciela matematyki i różnych form rysunków otrzymał, przybyły z Krakowa, Adam Bunsch (1896–1969), absolwent tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie 20-lecia międzywojennego szkoła stała się ważnym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego, a jednym z jego animatorów był Adam Bunsch, pedagog,  twórca szkolnego koła teatralnego, malarz, grafik, witrażownik, pastelista, dramaturg, projektant scenografii i reżyser oraz społecznik i polski patriota. Na wielu jego obrazach można odnaleźć uczniowską społeczność, a w Bielsku-Białej znajdują się liczne ślady jego artystycznej aktywności. 


15 września, godz.15.00-15.45

Książęta Sułkowscy – żołnierze niepodległości?, prowadzenie Grzegorz Madej

Opowieść o przedstawicielach magnackiego rodu Sułkowskich, którzy na różne sposoby wpisali się w walkę o niepodległą Rzeczpospolitą, począwszy od konfederacji barskiej, przez czasy napoleońskie, Wiosnę Ludów, aż po rok 1918.

Z przyczyn losowych wykład Książęta Sułkowscy – żołnierze niepodległości?, przygotowany przez Grzegorza Madeja odbędzie się 15 września o godz. 15.00-15.45. Za utrudnienia przepraszamy!

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności