Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Kalendarium życia i twórczości Juliana Fałata

Część IV: Czasy krakowskie.

1895
Angażuje do malowania panoramy kolegów malarzy, których opłaca z własnej gaży. Nabywa majątek w Przegini Narodowej pod Krakowem. Uczestniczy w wystawie malarstwa portretowego, rodzajowego i krajobrazowego w Wiedniu (Künstlerhaus), gdzie wystawia: Jarmark, Portret X.arcybiskupa Stablewskiego, Na togowisku. Maluje Wyjazd na polowanie, Przed karczmą.

1896
Korzysta z 3-miesięcznego urlopu i w Berlinie wykańcza panoramę Berezyna, której otwarcie nastąpiło 1 kwietnia w budynku panoramicznym przy Herwarthstrasse 4. Organizuje wspólnie z W. Kossakiem oddział polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Berlinie. Zostaje mianowany komisarzem, celem zorganizowania malarzy polskich na I Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Dreźnie w 1897 roku. W prasie niemieckojęzycznej pojawiają się informacje na temat panoramy i polskiego malarza Fałata. Z Berlina na stałe przenosi się do Krakowa, a wolne chwile spędza w majątku w Przegini Narodowej. Maluje m.in. Widok z Krakowa, Autoportet z paletą. Uczestniczy w polowaniu cesarskim w Hubertusstocku.

1897
Maluje portret ministra Stanisława Madeyskiego. Wystawia Widok na Montmartre, Z okolic Ułaszkowic, Niedźwiedź oraz szkic do Berezyny w Künstlerhausie w Wiedniu. Wspólnie z malarzami profesorami inicjuje powstanie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” w Krakowie. Uczestniczy w Wiedeńskiej Secesji. Zostaje mianowany członkiem Komitetu dla Sztuk Pięknych w Krakowie do organizacji oddziału austriackiego na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1900 roku. Salon Aleksandra Krywulta w Warszawie prezentuje szkice do Berezyny. Otrzymuje Mały Złoty Medal za obraz Scena myśliwska na I Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Dreźnie. Maluje:Pejzaż zimowy - Kraków, Kraków rankiem, Śnieg. Korzysta z 4-miesięcznego urlopu dla podreperowania zdrowia (zastępstwo w SSP pełni prof. F. Cynk).

1898
Wyjeżdża do Berlina, gdzie w galerii E. Schulte’go wystawia swoje prace z Hubertusstocka. Odbywa podróż do Genui i Florencji. Bierze udział w Wiedeńskiej Secesji, gdzie umieszcza akwarele: Studium Krakowa, Zima. Przyjmuje zaproszenie cesarza Wilhelma do odbycia pierwszego rejsu po Morzu Północnym nowo zbudowanym statkiem Kaiser Wilhelm der Grosse. Na wypoczynek udaje się do Karlsbadu. W rotundzie w Warszawie nastąpiło wystawienie Berezyny. Wystawia w Salonie A. Krywulta w Warszawie. Wyjeżdża na polowania cesarskie do Hubertusstocku i Rominten. Z Hubertusstocku przywozi obraz Po polowaniu. Maluje Planty krakowskie w zimie, Widok miasta we mgle. Powstaje akwarelowy Autoportret(Karlsbad), Portret Eustachego-Jaxy Chronowskiego, Portret Gabrieli Zapolskiej.

1899
W styczniu zostaje mianowany członkiem Rady Artystycznej przy Ministerstwie Wyznań i Oświaty w Wiedniu na okres pięciu lat. Uczestniczy w polowaniach cesarskich w Hubertusstocku. Zostaje prezesem Koła Artystyczno-Literackiego w Krakowie. Na przełomie lipca i sierpnia przebywa na kuracji w Aussee. W ministerstwie omawia sprawy związane z przekształceniem Szkoły Sztuk Pięknych. Maluje m.in. Błonia podkrakowskie, Krajobraz z łosiami, Polowanie cesarskie w Hubertusstock, Przed cerkwią, Łoś w bagnisku.

1900
Na Wystawie Powszechnej w Paryżu otrzymuje srebrny medal. Uczestniczy w organizacji jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 18 września bierze ślub z Marią Comello w kościele parafialnym pod wezwaniem św.św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. W Kijowie ma miejsce prezentacja panoramy Berezyna. Bierze udział w wystawie Secesji w Wiedniu oraz w Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie. Po raz ostatni wyjeżdża na polowanie cesarskie do Hubertusstocka. Otrzymuje austriacki cesarski Order Żelaznej Korony III Klasy. 5 grudnia następuje oficjalne otwarcie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fałat rezygnuje z funkcji wiceprezesa TPSP. Dochodzi do konfliktu z Wojciechem Kossakiem w gmachu Zachęty, zakończonego pojedynkiem na pistolety. Korzysta z 3-miesięcznego urlopu – wyjeżdża do Włoch (Florencja). W akademii L. Wyczółkowski pełni obowiązki dyrektora. Powstaje Portret hr. Antoniego Wodzickiego, Portret dr. Kohna, Portret siedzącej dziewczyny, Łoś.

1901
Prasa krajowa potępia zachowanie malarza wobec Kossaka. Fałat wystawia z towarzystwem „Sztuka” w TPSP we Lwowie. W kwietniu powraca do Krakowa i zajmuje się sprawami uczelni. 24 sierpnia w Krakowie przychodzi na świat córka Helena, zwana Kuką. W Moskwie prezentacja Berezyny. Uczestniczy w organizacji budowy Pałacu Sztuki w Krakowie. Maluje Chatę w Nieświeżu”, „Pejzaż jesienny(na odwrocie szkic: Pejzaż wiejski o zachodzie słońca), Studium siedzącego chłopa.

1902
Bierze udział w wystawie Secesji w Wiedniu w ramach towarzystwa „Sztuka”. Zatrudnia St. Wyspiańskiego w akademii (malarstwo dekoracyjne). Maluje Krajobraz z młynem, Modlący się chłop, Pejzaż z Poronina, Fauny, Pejzaż Tatrzański, Widok zakładu leczniczego w Bystrej.

1903
Wyjeżdża do Wenecji, skąd przywozi Widok na San Giorgio Maggiore. Bierze udział w wystawie „Sztuki” w Zachęcie. 17 sierpnia w Zakopanem przychodzi na świat syn Lucjan, zwany Mimi. Maluje m.in. portret żony, Krakowianki przed lustrem, Górala, Autoportret na tle widoku Krakowa.

1904
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie organizuje zbiorową wystawę prac J. Fałata. Trzymiesięczny pobyt w Zakopanem owocuje szeregiem prac akwarelowych (Pejzaż górski, Przedwiośnie na Podtatrzu, Góral z Zakopanego). Maluje Portret Juliana Klaczki, Kraków w śniegu, Zakrystię, Potok w śniegu. 9 listopada w Krakowie rodzi się drugi syn Kazimierz, zwany Togo. Z Towarzystwem Artystów Polskich „Sztuka” uczestniczy w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Düsseldorfie. Otrzymuje srebrny medal na Powszechnej Wystawie w Saint Luis.

1905
Dla poratowania zdrowia korzysta z półrocznego urlopu i wyjeżdża do Włoch (Arco) i Więckowic. Składa pisemną propozycję wprowadzenia rektoratu na uczelni, zyskując aprobatę grona profesorskiego ASP. Czyni starania o budowę nowego budynku uczelni. Ołówkiem wykonuje Drewniany kościółek w Osieku. Maluje Lasek, Skały w Bolechowicach.

1906
Zostaje prezesem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” na roczną kadencję. Maluje Kościół w Osieku, Nagonkę, Kazanie na odpuście w Kalwarii, Krajobraz z drzewami odbijającymi się w wodzie, Kapliczkę przydrożną. Powstaje Portret córki Kuki oraz Portret Alfreda Słoneckiego.

1907
Uczestniczy w wystawie jubileuszowej Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” w Krakowie. Na uczelni zatrudnia Ferdynanda Ruszczyca na stanowisko tymczasowego kierownika szkoły krajobrazowej (po śmierci prof. J. Stanisławskiego). Wchodzi w skład jury konkursu na afisz dla pisma „Świat”. Dla grupy studentów prowadzi plener malarski w Bystrej. Maluje akwarele: Przed chałupą, Śnieg, Krajobraz zimowy z rzeką, Zakole rzeki zimą, Biały Dunajec w Poroninie, Okiść i olejno Potok w śniegu, Portret Witolda Noskowskiego, Portret brata.

1908
Na uczelni wybucha strajk: młodzież akademicka domaga się poprawy warunków lokalowych. Fałat zostaje członkiem wiedeńskiego Związku Artystów HAGEN. Bierze udział w wystawie towarzystwa „Sztuka” w Wiedniu. Otrzymuje Krzyż Komandorski Orderu Franciszka Józefa. Powstają: Żywczanki w kościele, cztery portrety Rudzińskich, Ganek zamku w Dębnie, Cmentarz w Leoben, Pejzaż zimowy – Osiek, Las, Ogród, Autoportret.

1909
W Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie wystawia ok. 25 prac, których pozytywna recenzja ukazuje się w prasie. Uczestniczy w X Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium (w dziale austriackim wystawił Scenę w kościele) i Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie. W marcu korzysta z urlopu i dla podreperowania zdrowia wyjeżdża do Lussingrande (obowiązki na uczelni pełni L. Wyczółkowski). W lipcu zakupuje willę letniskową w Bystrej pod Bielskiem. 12 listopada zwołuje nadzwyczajne posiedzenie grona profesorskiego w związku ze strajkiem. Bierze urlop i już nie wraca na uczelnię. Wystawia w krakowskich salonach sztuki Zygmunta Sarneckiego i Henryka Frista. Powstaje Pejzaż zimowy, Widok Barbakanu, Jaskółki – dzieci artysty, Kościółek w Żywcu, Brama wjazdowa zamku w Wiśniczu, Portret sióstr Bonieckiej i Halickiej, Dwa światy.

1910
Wystawia w TPSP w Krakowie, Lwowie, w TZSP w Warszawie (z okazji 50-lecia istnienia towarzystwa), a także w Berlinie i Wenecji. 15 czerwca wnosi do ministerstwa pismo o spensjonowanie. Otrzymuje bawarski Królewski Order Zasługi św. Michała II klasy. Maluje m.in.: Buki nad Fałatówką, Osiek zimą, Portret M. Kozickiego, Portret Edwarda Strassburgera, Pejzaż nadmorski z willą w Abbazii, Polowanie w Nieświeżu, W kniei, a także kolejny Autoportret oraz akwarelowy Portret córki Kuki z lalką.

Stopka strony

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
adres ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
telefon sekretariat (pn - pt, 8:00 - 15:00): 33 811 10 35
telefon kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności