Historické muzeum v Bielsku-Białej

Kulturní Instituce Samosprávného Slezského Kraje

Pravěk a dějiny Podbeskydí

Místnosti severního křídla zámku zaujímá expozice Z dějin města a zámku, jež představuje pokus o prezentaci dějin Bílska-Bělé od nejstarších dob až do 20. století. Názorně ji ilustrují archeologické a historické artefakty ze sbírek bílského muzea a zápůjčky z jiných institucí.

Archeologická část stálé expozice je věnována nejstarším dějinám Bílska-Bělé a jeho okolí. Její součástí jsou památky připomínající nejvýznamnější etapy procesu osídlování této oblasti: pravěk, raně středověké dějiny hradiště ve Starém Bílsku a v neposlední řadě problematika počátků středověkého města a bílského zámku. Z pravěkých památek zasluhují pozornost zejména neolitické sekeromlaty a kamenné sekyrky, hliněné nádoby lužické kultury, příklady zbraní, částí oděvu a mincí z období římských vlivů. Památky z hradiště ve Starém Bílsku zastupují hliněné nádoby a železné předměty, zatímco k nejzajímavějším artefaktům z počátků středověkého města a zámku v Bílsku patří nejstarší zlomky hliněných nádob z doby před lokací města, kachle z kamen, zbraně a mince. Expozici doplňují panely s ilustračním materiálem, včetně dvou maket znázorňujících středověký stav města a vesnice Bílsko a rekonstrukci bílského zámku v gotickém období.

V dalším sále jsou prezentovány památky k dějinám Bílska a Bělé v období od 17. do 19. století. V první části jsou vystaveny rukopisné knihy, pergameny, mapy, pohledy na Bílsko, kachlová kamna s erby feudálních vládců bílského panství a také numizmatická sbírka muzea. Druhá část prezentuje exponáty k dějinám řemeslnických cechů. Prohlédnout si lze např. kožené a kovové štíty se znaky cechů, pohřební štíty, cechovní truhly a také formy pro potiskování lněných textilií. Kromě výtvorů zámečnického řemesla pozornost přitahují cínové a skleněné cechovní nádoby, zejména tzv. vilkumy s vyrytými jmény mistrů a tovaryšů.

Výstava k dějinám města pokračuje v dalším sále, kde si lze prohlédnout individuální či skupinové portréty, tisky, místní noviny, publikace a pohlednice s vyobrazením významných objektů obou měst a také turisticky zajímavé památky. Jedna z vitrín připomíná, že Bílsko-Bělá a okolí jsou nábožensky diferencovanou oblastí. Vystavené exponáty odkazují na katolické, luteránské a rovněž židovské náboženství. Část sálu věnována posledním majitelům zámku - rodině Sułkowských - ukazuje podobizny knížat a jejich manželek či fotografie a pohlednice bílského zámku z přelomu 19. a 20. století. Jsou zde i stavební plány a pohlednice z 20. a 30. let 20. století.

Footer

Historické muzeum v Bielsku-Białej
address ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
phone sekretariat (pn - pt, 9:00 - 15:00): 33 811 10 35
phone kasa / ekspozycja: 33 817 13 61
e-mail sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www www.muzeum.bielsko.pl

Prawa autorskie. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej strony internetowej posiada Muzeum Historyczne w Bielsku Białej. Żadne materiały, poza materiałami określonymi jako materiały do pobrania, znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia jej Właściciela. Treści w materiałach do pobrania nie mogą być w żaden sposób modyfikowane bez pisemnej zgody Właściciela tej strony internetowej.

Zastrzeżenia prawne. Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej jest Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej z siedziba przy ulicy Wzgórze 16, 43-300 Bielsko - Biała. Publikowane na stronie internetowej informacje i cenniki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej dokłada wszelkich należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Istnieje jednak zawsze ryzyko pojawienia się pewnych nieścisłości.

Polityka prywatności